SIA „LaNordija” privātuma noteikumi

Vispārējā informācija

SIA „LaNordija” (turpmāk – „mēs” vai „Datu pārvaldītājs”) ir šīs interneta mājas lapas pārvaldītāja. Ar šiem privātuma noteikumiem mēs nosakām un paskaidrojam, kā tiek apkopoti un tālāk apstrādāti jūsu personas dati jums izmantojot šo interneta mājas lapu. Šajos privātuma noteikumos noteiktie nosacījumi piemērojami katru reiz, kad jūs vēlaties iegūt mūsu sniegto saturu un / vai pakalpojumu, neņemot vērā to, kādu ierīci (datoru, mobilo telefonu, planšeti, televizoru u.c.) izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

SIA „LaNordija”

Reģistrācijas nr.: LV40003674543

Juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 1, Spilve, Babītes pagasts, Latvija, LV-2101

Tālr.: +371 67553372

e-pasts: lanordija@lanordija.lv

Apstiprinām, ka jūsu dati tiks apkopoti ievērojot spēkā esošu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus, tiks piemērojami visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi tam, lai mūsu apkopotie dati par mājas lapas apmeklētājiem tiktu aizsargāti no nozaudēšanas, neatļautas lietošanas un/vai izmainīšanas. Datu pārvaldītāja darbinieki ir rakstiski apņēmušies trešajām pusēm neatklāt un neizplatīt darba vietā iegūstamo informāciju, ieskaitot arī informāciju par mājas lapas/sociālā tīkla konta apmeklētājiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus caur mūsu mājas lapu / sociālo tīklu kontiem. Ja esat persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem (pirms personīgās informācijas sniegšanas), jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgu aizgādņu piekrišana.

Noteikumos lietojamie jēdzieni saprotami tā, kā tie ir formulēti Vispārīgā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Ļoti būtiski ir tas, lai jūs uzmanīgi izlasītu šos privātuma noteikumus, jo, katru reizi, apmeklējot šo interneta mājas lapu, jūs piekrītat šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu mājas lapu, neizmantot tās saturu un/vai pakalpojumus. Spiediet „uzzināt vairāk” katrā sadaļā, vēloties atrast izsmeļošu informāciju par jūsu personas datu apstrādi un mūsu darbības specifiku.

Kā mēs apkopojam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, t. i., jebkāda informācija par jums, kas mums ļauj jūs atpazīt, tiek iegūti dažādos veidos:

 • informācija par jums var tikt apkopota automātiski (jums apmeklējot mūsu mājas lapu, sociālo tīklu kontu, izmantojot mūsu programmas);
 • attiecīgajos gadījumos mēs informāciju par jums varam iegūt no trešajām personām, kā arī varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piem., caur Linkedin sociālo tīklu, jūsu uzņēmuma mājas lapu vai citādi).

Jūs pats varat iesniegt mums savus personas datus. Tas visbiežāk notiek tajos gadījumos, kad:

 • pasūtiet mūsu jaunumus vai komunicējiet ar mums;
 • piedalieties aptaujās.

Informācija par jums var tikt apkopota automātiski. Tas visbiežāk notiek tādos gadījumos, kad:

 • iesniedzat pieprasījumus caur sazināšanās sistēmu vai mūsu sociālo tīklu kontu;
 • izmantojat mūsu mājas lapu (ar sīkdatnēm vai citām līdzīgām tehnoloģijām apkopojami dati. Plašāku informāciju par mūsu izmantojamām sīkdatnē atradīsiet zemāk);
 • veicat publiskus ierakstus sociālo tīklu platformās, kam mēs sekojam.

Cik tas ir pieļaujams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, mēs varam saņemt informāciju par jums no trešajām pusēm. Tā var būt informācija, ko sniedz mūsu partneri, mārketinga aģentūras, jūsu publiski pieejamo profilu informāciju (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mēs varam saņemto informāciju par jums no jums pašiem, publiskiem un komerciāliem avotiem sasaistīt ar to citu informāciju, kuru iegūstam no jums vai par jums.

Mēs varam apkopot informāciju par jums arī citos gadījumos, kas nav atrunāti šajos privātuma noteikumos. Ja tā notiktu, mēs jums papildus informēsim.

 

Kādu informāciju (personas datus) par jums mēs apstrādājam?

Kaut arī mēs cenšamies apkopot pēc iespējas mazāk informācijas par jums, savas darbības veikšanai mēs apkopojam šādu informāciju:

 • informāciju, kas ir nepieciešama tiecoties jums sniegt mūsu pakalpojumus;
 • informāciju, kuru jūs sniedzat aptaujās;
 • informāciju, kuru jūs sniedzat zvanot mums;
 • informāciju par jūsu vēlmēm un specifiskām vajadzībām;
 • informāciju par jūsu lietojamo ierīci.

Informācija, kuru mēs apkopojam tieši no jums būs redzama no apstākļiem un konteksta. Piemēram:

 • Pakalpojumu sniegšanai mēs apstrādājam šādu jūsu informāciju: vārds, uzvārds, kā arī cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā, kā piemēram jūsu telefons, elektroniskais pasts, kas paredzēts saziņai ar jums.
 • Informāciju par jūsu vēlmēm un specifiskām vajadzībām.

Informācija, kuru apkopojam automātiski, parasti ir šāda:

 • informācija par to, kā izmantojat mūsu mājas lapu (Ierīces informācija: t.i., IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces, kuru izmantojat satura/preču iegūšanai, parametri; pievienošanās informācija: t.i., jūsu sesijas izmantojamais laiks un ilgums, pieprasījumu termini, kurus ievadiet mūsu mājas lapā, un jebkāda informācija, kas uzglabājama sīkdatnēs, kuras iestatām jūsu ierīcē (sīkdatņu politika norādīta zemāk); vietas informācija: t.i., ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi” pieejas punktiem un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums, jums izmantojot mūsu mājas lapas saturu.

Informācija, kuru iegūstam no trešajām personām vai publiski pieejamiem avotiem visbiežāk ir šāda:

 • jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, speciālās vajadzības un vēlmes.

Jūs varat izvēlēties neiesniegt mums attiecīgo informāciju, taču tādā gadījumā nevarēsim vai nepilnīgi varēsim sniegt jums mūsu piedāvātos pakalpojumus.

Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Augstāk norādītā informācija ir apstrādājama tiecoties sasniegt šos mērķus:

 • Konditorejai un maizes izstrādājumiem paredzēto izejvielu un citu saistīto pakalpojumu sniegšana.
 • Pēc Jūsu lūguma sniegt informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu.
 • Tirgdarbības mērķiem*, piem., sniegt individuāli piemērotu reklāmu un atbalstītāju saturu un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļu par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu, klientu/partneru aptauju organizēšanu, konkursus vai akcijas, cik to pieļauj likumi).
 • Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Aizstāvēt savas interesēt tiesā vai citā institūcijā.
 • Publicēt informāciju par pašu organizētajiem pasākumiem (ieskaitot fotogrāfijas vai video materiālus).
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu*.

⃰ Informējam, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt mūsu sūtāmo tiešo tirgdarbības saturu mums par savu lēmumu paziņojot pa e-pastu: lanordija@lanordija.lv vai izmantojot atteikšanās norādi pašā informatīvajā izdevumā.

Jūsu personas dati tiks apkopoti uz viena vai vairākiem likumīgiem pamatojumiem:

 • Normatīvo aktu prasību izpilde;
 • Līguma ar jums izpilde;
 • Likumīgas mūsu intereses, ja vien jūsu privātas intereses ir dominējošas;
 • Attiecīgos gadījumos, ar jūsu piekrišanu.

Mērķi, kam apstrādājam jūsu personas datus ar attiecīgu likumīgu pamatojumu un apstrādājamie personas dati, ir norādīti šajā tabulā.

(pārbaudīt vai tabulā norādītā informācija ir izsmeļoša un vai atbilst reāli apkopojamiem datiem katram mērķim)

Mērķis Likumīgais pamatojums(-i) Personas dati
Konditorejai un maizes izstrādājumiem paredzētu izejvielu sniegšana. Līguma ar jums izpilde.

Normatīvo aktu prasību izpilde.

Likumīgās intereses – biznesa popularitātes un prestiža palielināšana.

Vārds, uzvārds, cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā, kā piemēram jūsu telefons, elektroniskais pasts, kas paredzēts saziņai ar jums, informācija par jūsu vēlmēm un specifiskajām vajadzībām.
Pēc jūsu lūguma sniegt informāciju, kas ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu. Šī informācija jums sniedzama tādēļ, ka mums ir likumīgas intereses sniegt precīzu informāciju par saviem sniedzamajiem pakalpojumiem, produktiem, papildus sniedzamajiem pakalpojumiem u. c. Tiecoties atbildēt uz jūsu jautājumiem pa telefonu, elektronisko pastu, sociālo tīklu vidē un citiem veidiem varam lūgt jūsu telefona numuru, e-pasta adresi vai citus jums ērtus kontaktdatus.
Tirgdarbības mērķim, piem., sniegt individuāli piemērotu reklāmu un atbalstītāju saturu, kā arī sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļu par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu un klientu aptauju organizēšanu). Šim mērķim apstrādājam jūsu personas datus, esot likumīgām interesēm, informēt jūs par saviem pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un sniegt citu aktuālo informāciju. Vārds, sociālā tīkla konta dati, telefons,

e-pasts, adrese, jūsu vēlmes.

Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus. Šim mērķim apstrādājam jūsu personas datus, esot likumīgām interesēm novērot savu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot savu sniegtu saturu, nodrošināt mājas lapas drošību. IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces, kuru izmantojat satura/preču sasniegšanai, parametri, jūsu sesijas izmantošanas laiks un ilgums, pieprasījumu termini, kurus ievadiet mūsu mājas lapā, un jebkāda informācija, kas uzglabājama sīkdatnēs, kuras iestatām jūsu ierīcē, ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi” pieejas punktiem un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums jums izmantojot mūsu mājas lapas saturu.
Publicēt informāciju par saviem organizējamiem pasākumiem (ieskaitot fotogrāfijas vai video materiālus). Šim mērķim apstrādājam Jūsu personas datus, esot likumīgai interesei publicēt saistīto informāciju par saviem pasākumiem un īpašiem pasākuma brīžiem. Personas attēls fotogrāfijā vai video materiālos.
Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā Normatīvo aktu prasību izpilde.

Likumīgās intereses – aizstāvēties pret izvirzītājām prasībām un pretenzijām.

Atkarībā no izvirzītās prasības vai  pretenzijas, šim mērķim var tikt apstrādāti visi mums esošie jūsu personas dati, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

Tajos gadījumos, kad nevarēsim balstīties uz vienu no šajā tabulā norādītajiem likumīgajiem pamatojumiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu apstrādes uzsākšanas. (tādi gadījumi, būs skaidri no apstākļiem un konteksta).

Tajos gadījumos, kad apstrādāsim jūsu personas datus citiem mērķiem nekā norādīts šajos noteikumos, mēs jūs par to informēsim iesniegdami atsevišķi paziņojumu.

Kam nododam jūsu personas datus?

Mēs varam nodot jūsu personas datus:

 • Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma;
 • Bankām/uzņēmumiem, kas sāk veikt norēķinu operācijas;
 • Uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/spēles/akcijas/aptaujas;
 • Citiem atbildīgi izraudzītiem biznesa partneriem;
 • Citām pusēm, kad tad tas nepieciešams saskaņā ar likumiem vai tas ir nepieciešams tiecoties aizsargāt mūsu likumīgās intereses.

Uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma, šobrīd ir šādi: Orkla ASA, Orkla IT ASA, SIA Gusts, SIA Gusts Jr, UAB Columbus Lietuva, SIA Ernst & Young Baltic, SIA Solcraft.

Informējam, ka mūsu partneru iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas, tie nedrīkst šo informāciju izmantot citiem ne līguma ar mums izpildes mērķiem.

Vēloties saņemt SIA  „LaNordija” biznesa partneru tiešās tirgdarbības piedāvājumus, jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Citas puses, kurām varam tikt sniegta mums esošā informācija par jums, kad tas ir nepieciešams tiecoties aizsargāt mūsu likumīgās intereses, ir varas institūcijas, pirmstiesas izmeklēšanas ierēdņi, tiesas u.c.

Kādām valstīm ir nododami jūsu personas dati?

Reizēm mums var nākties nodot jūsu personas datus uz citām valstīm, kurās var tikt piemērota zemāka līmeņa datu aizsardzības politika. Tādos gadījumos mēs darītu visu, kas no mums ir atkarīgs, lai nodrošinātu nododamo personas datu aizsardzību.

Datu pārvaldītājs nesūta jūsu personas datus uz valsti, kas atrodas aiz Eiropas ekonomiskās zonas robežām.

Ja rastos nepieciešamība sūtīt jūsu personas datus uz valsti, kas atrodas aiz Eiropas ekonomiskās zonas robežām, Datu pārvaldītājs apņemas gādāt, lai tiktu piemērots viens no šiem drošības līdzekļiem:

 • Ar datu saņēmēju parakstāmais līgums būtu sagatavots ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem Standarta līgumu nosacījumiem.
 • Datu sūtījumiem grupas uzņēmumu gadījumā, tiktu piemēroti Uzņēmumiem obligātie noteikumi.
 • Datu saņēmējs būtu dibināts valstī, kuru Eiropas Komisija ir atzinusi, kā tādu, kas ir adekvāti piemērojusi datu aizsardzības standartus.
 • Atļauja no Datu aizsardzības inspekcijas
 • Vienreizējas datu nodošanas gadījumā, nodrošināt to, lai personas dati tiktu nodoti droši.

Ko darām, lai pasargātu jūsu informāciju?

Izmantojam saprātīgus un attiecīgus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai pasargātu informāciju, kuru apkopojam satura/pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Taču neaizmirstiet to, ka, lai arī izmantojam attiecīgas darbības jūsu informācijas aizsargāšanai, ne viena mājas lapa, internetā veiktā operācija, datoru sistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši.

Cik ilgi uzglabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik būs nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Sasniedzot noteikto mērķi, jūsu personas dati tik izdzēsti, izņemot tos gadījumus, kad normatīvie akti pilnvaro mūs uzglabāt informāciju nodokļu mērķiem vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkādā gadījumā uzglabāšanas periods nebūs ilgāks par 10 gadiem. Beidzoties šim termiņam, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

Parasti personas dati uzglabājami šādos termiņos:

Personas dati Uzglabāšanas periods
Tirgdarbībai lietojamie personas dati 3 gadi no pēdējās jūsu mūsu apmeklēšanas reizes
Dati, kas tiek apkopoti, izmantojot video kameras No 2 līdz 30 dienām
IT sistēmu ieraksti (logi) Līdz vairākiem mēnešiem
Analītiskie dati Parasti šie dati tiek apkopoti automātiski jums izmantojot mūsu mājas lapu un tiem tiek piešķirta anonimitāte / tie tiek vispārināti nekavējoties pēc saņemšanas.
Paskirtis Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. CookieConsent e.lanordija.lv Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 gads HTTP
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. PHPSESSID e.lanordija.lv Preserves user session state across page requests. Session HTTP
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. PrestaShop-# e.lanordija.lv Nav atzīta 20 dienas HTTP
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. _lb Luigis Box Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 1 gads HTTP
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. AWSALB Luigis Box Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 7 dienas HTTP
Nepieciešams Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. AWSALBCORS Luigis Box Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 7 dienas HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _ga [x2] Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 gadi HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjRecordingEnabled Hotjar Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session HTML
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjRecordingLastActivity Hotjar Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Session HTML
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor’s experience. Persistent HTML
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. hjViewportId Hotjar Saves the user’s screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 gadi HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors – this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjFirstSeen Hotjar This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjIncludedInSessionSample_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 diena HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 gads HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. _hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP
Statistika Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. td Google Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel
Mārketingas Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas reklāmas un interesē atsevišķu lietotāju, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem. lbx_ac_easystorage Luigis Box Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products. Session HTML
Mārketingas Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas reklāmas un interesē atsevišķu lietotāju, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem. ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel
Mārketingas Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas reklāmas un interesē atsevišķu lietotāju, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem. _lb_ccc Luigis Box Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products. 1 gads HTTP
Neklasificēties Neklasificētie sīkfaili ir sīkfaili, kuri atrodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem. luigis.env.v2.314294-400550 Luigis Box Nav atzīta Session HTML
Neklasificēties Neklasificētie sīkfaili ir sīkfaili, kuri atrodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem. luigisbox_enabled Luigis Box Nav atzīta Session HTML
Neklasificēties Neklasificētie sīkfaili ir sīkfaili, kuri atrodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem. BonLocalNitice e.lanordija.lv Nav atzīta Persistent HTML

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati apstrādājami Datu pārvaldītāja darbībā, atkarībā no situācijas, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt).
 • Iepazīties ar saviem datiem un ar to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties).
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt personas neizsmeļošos personas datus (tiesības izlabot).
 • Savus datus izdzēst vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības izdzēst un tiesības „būt aizmirstam”).
 • Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi esot vienam no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot).
 • Ir tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt).
 • Ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja tāda datu apstrāde tiek veikta publisko interešu labā vai apstrādājamie dati ir nepieciešami, tiecoties panākt likumīgas datu pārvaldītāja vai trešo pušu intereses. Vēloties datu pārvaldītājam apstrādāt personas datus, tam ir pienākums pierādīt, ka dati apstrādājami pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir augstāki par datu subjekta interesēm. (tiesības nepiekrist).
 • Iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai.

Mēs sniedzam jums iespēju ērtā veidā īstenot šīs tiesības. To varat izdarīt piezvanot pa tālruni: +371 67553372, uzrakstot mums e-pastu: lanordija@lanordija.lv, vai izmantojot attiecīgās norādes mūsu sniegto reklāmas satura materiālu apakšā.

Mēs varam jums neradīt apstākļus īstenot augstāk minētās tiesības, ja likumu noteiktajos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt noziedzīgu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevenciju, izmeklēšanu un konstatēšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzību.

 

Jūsu tiesības tiks īstenotas pirms tam apstiprinot jūsu identitāti.

Jūsu tiesības Ierobežojumi
Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt) Jums ir tiesības pirms jūsu personas datu apstrādāšanas sākuma saņemt informāciju par datu apstrādi koncentrētā, vienkāršā un saprotamā valodā.
Iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties) Šīs tiesības nozīmē:

–     Apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus,

–     Jūsu apstrādājamo personas datu saraksta iesniegšanu

–     Mērķu un likumīga pamata jūsu datu apstrādei iesniegšanu

–     Apstiprinājumu tam, vai sūtam datus uz trešajām valstīm, ja jā, kādus drošības līdzekļus izmantojam

–     Jūsu personas datu saņemšanas avota iesniegšanu

–     Informāciju vai piemērojama profilēšana

–     Datu aizsardzības laika sniegšanu

Nosakot jūsu identitāti, sniegsim jums augstāk minēto informāciju, ar nosacījumu, ka tas nepārkāps citu personu tiesības un brīvību.

Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt personas neizsmeļošos personas datus (tiesības izlabot) Piemērojams, ja mums esošā informācija ir neizsmeļoša vai neprecīza.
Savu datu izdzēšana (tiesības „būt aizmirstam”) Piemērojams, ja:

–  mums esošā informācija nav nepieciešama noteikto mērķu sasniegšanai;

–  datus apstrādājam balstoties uz jūsu piekrišanu un jūs piekrišanu atsaucat;

– datus apstrādājam uz likumīgu interešu pamatojuma, un, pēc jūsu lūguma, nosakāms, ka jūsu privātās intereses ir būtiskākas;

– informācija ir saņemta nelikumīgā veidā.

Apturēt savu datu apstrādes darbības  (izņemot uzglabāšanu) Šīs tiesības var tikt īstenotas uz periodu, kamēr mēs izanalizēsim situāciju, t. i.:

–  ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti;

–  ja jūs iebilstat personas datu apstrādei, kad tā tiek veikta uz likumīgu interešu pamata;

–  mēs izmantojam informāciju nelikumīgi, taču jūs iebilstat, ka tā tiktu izdzēsta;

–  informācija mums nav nepieciešama, taču jūs pieprasāt to saglabāt tiesas strīda dēļ.

Pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi, esot vienam no likumīgajiem iemesliem  (tiesības ierobežot) Jūs varat neatļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem tirgdarbības mērķiem.
Tiesības uz Datu pārcelšanu Šīs tiesības var tikt īstenotas, ja jūs iesniedzat savus datus un mēs tos apstrādājam automātiskā veidā balstoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu, kas noslēgts ar jums.
Tiesības nepiekrist Šīs tiesības var tik īstenotas, kad tāda datu apstrāde veicama publisko interešu labā vai apstrādāt datus ir nepieciešams tiecoties panākt likumīgas datu pārvaldītāja vai trešās personas intereses. Vēloties  datu pārvaldītājam apstrādāt personas datus, tam ir jāpierāda, ka dati apstrādājami ticamu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir būtiskāki par datu subjekta interesēm. (tiesības nepiekrist)
Iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai http://www.dvi.gov.lv/lv/

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Šajos privātuma noteikumos terminu „sīkdatnes” izmantojam sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām, piemēram, pikseļu atzīmju (angļu val. „Pixel Tags”), tīmekļa bāku (angļu val. „Web Beacon”), tīkla datu apkopotāju (angļu val. „clear GIF”) aprakstīšanai.

Jums apmeklējot mūsu interneta mājas lapu, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu piemērotas tieši jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes (angļu val. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek saglabāti jūsu interneta pārlūkā. Tie palīdz Datu pārvaldītājam atpazīt jūs kā iepriekšēju attiecīgās interneta mājas lapas apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklēto mājas lapu vēsturi un pēc tās piemērot saturu. Sīkdatnes palīdz nodrošināt raitu mājas lapu darbību, ļauj novērot interneta mājas lapu apmeklēšanas ilgumu, biežumu un apkopot statistisko informāciju par mājas lapu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus varam pilnveidot savu mājas lapu, padarīt to ērtāku lietošanai.

Sīkdatnes, kas izmantojamas mūsu interneta mājas lapā lanordija.lv:

Nosaukums Periods Mērķis
_ga 2 gadi Izmantojama „Google Analitics”, lai atdalītu unikālos lietotājus, tiem piešķirot nejauši saģenerētu numuru kā identifikatoru
_gid 24 h pēc sesijas beigām Izmantojama „Google Analytics”, tiecoties atpazīt Personu.
_gat 10 minūtes Izmantojama „Google Analytics”, ierobežojot datu apkopojumu, esot lielai mājas lapas noslodzei
wfvt_2238038942 30 dienas Izmantojams Wordfence modulis, tiecoties noteikt no kurienes ģeogrāfiski tiek veikta mājas lapas caurskatīšana.
wordfence_verifiedHuman 30 dienas Izmantojams Wordfence modulis, tiecoties noteikt, kas veic mājas lapas caurskatīšanu: cilvēks vai programma

Sīkdatnes, kas izmantojamas mūsu interneta mājas lapā fruitit.lv

Nosaukums Periods Mērķis
_ga 2 gadi Izmantojama „Google Analitics”, lai atdalītu unikālos lietotājus, tiem piešķirot nejauši saģenerētu numuru kā identifikatoru
_gid 24 h pēc sesijas beigām Izmantojama „Google Analytics”, tiecoties atpazīt Personu.
_gat 10 minūtes Izmantojama „Google Analytics”, ierobežojot datu apkopojumu, esot lielai mājas lapas noslodzei
has_js Izmantojams, lai pārbaudītu, vai apmeklētāja interneta pārlūkā ir ieslēgts JavaScript

Ja izmantojat pārlūku mūsu sniegtā satura iegūšanai, varat konfigurēt savu pārlūku tā, lai tiktu pieņemtas  visas sīkdatne, noraidītas visas sīkdatnes vai to paziņojumi, kad sīkdatne tiek atsūtīta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tādēļ, ja neziniet, kā mainīt sīkdatņu nosacījumus, paskatieties to informatīvajā izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildus sīkdatņu regulatori. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet daudzos pārlūkos esošo vienkāršo procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Vēloties vairāk uzzināt, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taču neaizmirstiet, ka daži pakalpojumi var tikt sagatavoti tā, lai tie darbotos tikai ar sīkdatnēm, bet tās izslēdzot tos vai kādu to daļu nevarēsiet izmantot.

Bez Datu pārvaldītāja lietotajām sīkdatnēm, mūsu mājas lapās attiecīgām trešajām pusēm ir atļauts noteikt un izveidot sīkdatnes jūsu datorā. Tādā gadījumā sīkdatņu lietošanai piemērojami trešu pušu privātuma noteikumi.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka mūsu sociālo tīklu kontiem piemērojama attiecīgā sociālā tīkla sīkdatņu politika.

Sazinieties ar mums

Ja esat pamanījis šo privātuma noteikumu neatbilstību, drošības robus mūsu interneta mājas lapā vai jums ir citi jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, vērsieties pie mums jums ērtā veidā:

Pa pastu: SIA “LaNordija”, Ulbrokas iela 44a, Rīga, LV-1021

Zvanot pa tālruni: +371 67553372

Sūtot e-pastu: lanordija@lanordija.lv

Beigu nosacījumi

Šie privātuma noteikumi ir pārskatāmi ne retāk kā reizi divos gados. Atjauninot privātuma noteikumus, informēsim jūs par pēc mūsu domām būtiskākajām izmaiņām sniedzot paziņojumu konkrētajā mājas lapā. Ja pievienosieties vai izmantosiet mūsu piedāvāto saturu un/vai pakalpojumus pēc tāda paziņojuma izsludināšanas, uzskatīsim, ka jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas norādītas atjauninājumos.

Dokuments apstiprināts ar 14.06.2018. vadības rīkojumu Nr. [___]

Privātuma noteikumi pēdējo reizi pārskatīti 2018. g. 14. jūnijā.